SAVUNMA ONLEMLERI 1

SAVUNMA ONLEMLERI 1

Muharebe alanında en iyi ilaç ateş üstünlüğüdür. Muharebe görevinde

hızla üstünlüğe sahip olmak, diğer personelin yaralanma riskini ve yaralılara

ek olarak diğer yaralanmaları önlemenin en iyi yoludur. Taktik ilkyardım

personeli kendisini ve yanındaki yaralıları savunmak için küçük silah

taşırlar. Taktik ilk yardım personelinin ek ateş gücü, ateş üstünlüğünü elde

etmek için gerekebilir. Başlangıç olarak taktik ilk yardım personeli yaralının

tedavisini gerçekleştirecektir, fakat birim üyeleri ateş desteğine ihtiyaç

duyabilir. Ayrıca hayatı tehdit etmeyecek şekilde yaralananlar, mücadeleye

katılması mümkün olanlarla birlikte ateş desteğine katkı sağlamalıdır.

Taktik ilkyardım personeli yaralıya yönlendirildiğinde temel amacı yaralının

ek yaralanmalara maruz kalmasını önlemektir. Yaralı askerler mümkün

olduğunca siper arkasında hareketsiz ve yere düz bir şekilde olmalıdır.Eğer

yaralandığı yerde siper olarak kullanılacak materyal veya yer bulunmuyorsa

mümkün olduğunca çabuk bir şekilde güvenli bölgeye taşıyın.

Alper Yesil

Alper Yeşil